Med bakgrunn i dagens situasjon med stor risiko for Korona-smitte, avlyses alle de planlagte messedagene i april 2020.
 
Vi ber samtidig om at beskjeden om avlysing deles med flest mulig.
 
Vi ser frem til nye messedager når smittesituasjonen er normalisert.